Geçiş Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsili

Sayıştay Denetimi Bulgu: Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsilinin Yapılmaması

Dokümanı görüntüleyin..