Belediye Paylarından Yapılan Kesintiler

Belediyelerde Merkezi Yönetim Gelirlerinden %40’tan %50’ye Çıkarılan Kesinti Sebebiyle Nakit Dar Boğazı Sonrasında Çare Öz Gelirlerde, Rehber İse Profesyonel Danışmanlık Desteği

 • Kesinti Miktarındaki Değişim
  5779 Sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7.maddesine dayanılarak 2010/238 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren kesinti oranları zaman zaman Cumhurbaşkanı tarafından güncellenmiştir. Bu kesinti güncellemeleri her daim “kesinti yapılmaması” amacıyla hizmet odaklı olmaktaydı. Ancak 21 Ocak tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar ile genel bütçeden gönderilen paylardan yapılan %40 tavan kesinti oranının arttırılarak %50 ye çıkartılmıştır. 

  Artan kesinti oranının değişmeyen tek yorumu merkezi hükümet mahalli idarelerden bekleyen alacaklarını faaliyetlerinin finansmanına çare, kamu borcunu kesinti yoluyla ödeyen belediyelerin kasasına %10 payın hiç girmemesi demektir. Borcu bulunan ve yeri geldiğinde personel ücretlerini ödeyemeyen belediye başkanlarını ve çalışanları daha zor günler beklemektedir. Yok, mu çare?
  Alınacak danışmanlık desteği ile kesilen %10’dan daha fazla nakit belediyelerin kasasına girebilir mi?

  Çare Öz Gelir; Rehber Profesyonel Destek
  Belediyelerin öz gelirleri, kanunların çizdiği sınırlar dâhilinde kontrol yetkisi bulunan gelir kaynaklarıdır. Vergi, harç, katılma payları bunlara örnek gösterilebilir. Belediye başkanı ve başkanın yönetim ekibi biliyor ki gelir olmadan hizmet olmaz. Ayrıca artan borç miktarı seçimde en vurucu muhalefet eleştirisidir ve önlem alınmalıdır. Hantal bürokratik yapıyı aşmadan gelirin artırılması mümkün olmamakla birlikte, profesyonel uzman destekli rehber niteliğinde çalışma sonrasında gelirin arttığı gözlenebilecektir. 

  Sayıştay Başkanlığı denetim raporlarında da bazı gelir kalemlerinden gelirlerin tahsil edilmemesi bulgu konusu yapılmaktadır. Belediye geliri, gideri ve kurumun denetiminden sorumlu olan belediye başkanları bu gelirlerin, uygulanmasından, takibinden doğrudan kamu zararı açısından idari olarak, görevi ihmal açısından cezai olarak sorumludur. 

  Gelir Kalemlerinden Birkaç Örnek Vermek Gerekirse
  • Emlak Vergisi, ÇTV, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Elektrik Ve H. Vergisi, Yangın ve Sigorta Vergisi, 
  • Bu vergilerden belediyelerin tarife veya nispi çeşitlerini belirlemede yetkisi olduğu gibi, merkezi idarece belirlenenler de vardır. Belediye meclislerinden tarifeye göre belirlenen vergilerin düşük tutarları tekrar değerlendirilmelidir.
  • Emlak Vergisinde bina inşaat sınıfı, fiili durum tespiti sonucunda arsa paylı vergi ödeyen bina sahipleri, ısınma ve asansör oranlarının ihmal edilmesi, muafiyet tanınan mükelleflerin tekrara gözden geçirilmesi, değerli konut vergisi uygulamasının hayata geçirilmesi, 2022 yılı için belirlenecek Emlak Vergisine Esas Takdir Değerlerinin Belirlenmesine ilişkin komisyonun çalışması… Emlak Vergisi belediye öz gelirlerinin %71’ni (1) tek kalemde karşılamaktadır. Öyleyse yapılacak tespit, tahakkuk, tebliğ ve tahsil süreçlerinin iyi yönetilmesi ile öz gelirlerde tek vergi kaleminde üç kat arttırmak mümkündür.
  • Çevre Temizlik Vergisi belediye öz gelirlerinin %5’ine denk gelmektedir. Ancak oranı özelde yukarı çekmek mümkündür. Yapılacak tespitler sonucunda iş yeri olarak kullanılan haneler vb. grup güncellemeleri çalışmalara örnek gösterilebilir. 
  • Vergi kalemleri için de doğru bilinen yanlışların farkına varmak, eksiklikleri görmek, hataları rehbere bağlamak için dışarıdan bir uzmanın desteğine başvurulmalıdır.
  • Tahsil Edilmediği Durumda Kamu Zararı Tespiti Yapılabilecek Tarifeler, Gelirler
  • Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedelleri Tarifesi
  • Ambalaj Atıklarının Toplanması İçin İmtiyaz Hakkının 2886 DİK İhale Edilmesi
  • Gayrimenkullerinin Kullanılmasına Karşın Ecrimisil veya İşgaliye Tarifesi
  • Hasılat Paylaşımlı İhale ve Proje Modellerinin Hayata Geçirilmesi
  • Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi (Kirleten Öder İlkesi Sonucu Devletin Tüm Kurumlarının Ödediği Ücrettir.)
  • Milli Emlak’tan Belediye Fonu ve Belediye Paylarının Takip Edilmemesi, Nemalandırılmaması
  • Zemin Tahrip Ücreti ve Yıpranma Bedeli Tarifesi
  • Maden İşletmelerince Yatırılması Gereken Belediye Payı
  • Müze Giriş Ücretlerinin Takibi
  • Asansörlerden Tahsil Edilmesi Gereken Pay

  Bahsi geçen örnek gelir kalemleri ile birlikte analiz ve değerlendirmelerimiz sonucunda birçok farklı gelir kalemi tespit edip uygulamaya almaktayız. EMEVZUAT Eğitim Danışmanlık firması olarak belediye gelirlerinin artırılması konusunda belediyelerimize profesyonel destek vererek gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmalar ve projelerle danışmanlık desteği sunmaktayız. Tespit edip uygulamaya aldığımız birçok kalemde belediye gelirlerinin artırılabileceği mümkündür.

  Detaylı bilgi ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Belediye Gelirlerinin Artırılmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetimiz ile İlgili Belediye Gelirlerini Artırmaya Yönelik Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Sayfamızı incelemeniz faydalı olacaktır.

Hakkımızda

EMEVZUAT ekibi olarak; Değişen ve yenilenen mevzuatı takip ederek alanında uzman eğitmen kadromuz ile Ülke düzeyinde kaliteli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek kurumları dünya standartlarının üzerine çıkarmayı amaçlamaktayız.