Hakkımızda

  • Hakkımızda

Yaşadığımız yüzyılda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve değişimler içinde yaşamış olduğumuz toplumsal yaşamı ve kurumları etkilemektedir. Toplum,  kentler, teknoloji, kurumlar, bizi çevreleyen her şey hızlı bir şekilde değişiyor. Yaşam biçiminde oluşan yenilikler ile bireyler etkilenirken, kurumlar arasındaki tüm ilişkiler, gelişmekte olan yeni anlayışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde son derece hızlı yaşanan bu değişime ayak uyduramayan yönetimler önce pasif hale gelirken daha sonra ise atıl üretkenlikten uzak, kaynaklarını kullanamayan hantal yapılar haline gelmektedir.

“En güçlü ya da en akıllı değil, değişime en iyi uyan ayakta kalır.”

Toplumsal yapıdaki bu denli değişim haliyle yasalarda yönetmeliklerde de değişimi zorunlu kılmaktadır.  Biz EMEVZUAT ekibi olarak yasalardaki bu değişimi uygulamaları uzman eğitici, güvenilir kadromuzla birey ve kurumlara aktararak birey ve kurumların kaynaklarını en iyi ve etkili bir şekilde kullanmasını sağlarken, Değişimi fırsata dönüştürerek, farklı bir bakış açısı yakalayabilen birey ve kurumların oluşumuna destek vermekteyiz.

“Değişim kaçınılmazdır, gelişim ise isteğe bağlıdır.”

Gelişimin ve değişimin sağlanması da ancak istek ve eğitimle gerçekleşebilir. Fransız filozofu Helvetius “Aldığımız eğitim ne ise o kadar oluruz” demiştir.  İnsan geçmişte yaşamış ve öğrenmiş olduklarının ürünüdür. Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değer sistemlerini ve inançlarını etkiler ve her açıdan hayata bakışını belirler.

Günümüzde kurumların başarıya ulaşabilmeleri ancak liyakatli, kalifiyeli personel ve ekip çalışmasıyla başarı gerçekleşmektedir. Kurumlardaki hiyararşik yapı, iş bölümü çalışan personele bir sorumluluk getirirken aksayan işler tüm kurumu etkilemektedir. Kurumun toplumdaki marka değerini ve imajinı olumsuz etkilemektedir.

EMEVZUAT ekibi olarak; Değişen ve yenilenen mevzuatı takip ederek alanında uzman eğitmen kadromuz ile Ülke düzeyinde kaliteli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek kurumları dünya standartlarının üzerine çıkarmayı amaçlamaktayız.

Değişimi fırsata çevirerek başarıyı yakalayan kurumların çoğalması dileğiyle…


Biz Kimiz?

EMEVZUAT Eğitim Danışmanlık; İstanbul merkezli eğitim ve danışmanlık firmasıdır. Firmamız uzun yıllardır kamu kurumlarına hizmet eden ve birçok alanda başarılı faaliyetler gerçekleştirmiş profesyonel bir ekipten oluşmaktadır.


Firmamız; İdarelerimizin kurumsallaşması, kalifiye personel yetiştirmesi ve dünya standartlarının üzerine çıkması için idari, mali ve teknik konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


"Değişim ve Gelişim için"


Danışmanlık hizmeti kapsamında; belirli bir program veyahut proje dâhilinde kurumunuza soru –cevap, rapor üretme, dosya inceleme, eğitim, mevzuat bilgilendirmeleri, toplantılar ve yol gösterici çözüm önerileri hizmetlerini sunmaktayız.


Eğitim hizmeti kapsamında, kamu mevzuatı ve kişisel gelişim konularında, masa başında uygulamalı veyahut eğitim salonunda sunum şeklinde eğitimlerimiz devam etmektedir. Eğitim hizmetlerimiz münferit eğitimler veyahut yıllık programlar şeklinde olmaktadır. 


Seminer ve Tetkik Gezileri kapsamında; kurumlarımızın yurt dışındaki kurum, kuruluş ve belediyelerin proje ve çalışmalarını yerinde görebilmeleri için Yurtdışı Tetkik Gezileri ve Seminerler hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca; yurtiçi ve yurtdışı programlarımızda başından sonuna kadar tüm süreçleri mevzuatların uygun gördüğü şekilde planlıyor ve tüm organizasyonu yürütüyoruz.


İlkelerimiz

Güvenilirlik, Kaliteli Hizmet, Dürüstlük, Şeffaflık, Tarafsızlık, Milli ve Ahlaki Değerlere Bağlılık


Referanslarımız

Referanslarımız hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.