Seminer

  • Seminer

Kamu mevzuatı ve kişisel gelişim konularında kurumların gelişimini desteklemek amacıyla alanında uzman eğitmenler eşliğinde; güncel, doğru ve kapsamlı olarak sunduğumuz faaliyetlerimiz hızla devam etmektedir.

Kurumsal kapasitenin arttırılmasında en önemli etmen olarak “personelin bilgi ve becerisinin arttırılması” kabul edildiği çağımızda, eğitimin kurumlar için sağladığı katkı tartışmasız çok önemlidir. Hizmetiçi eğitimlerin yanında, farklı uygulama örnekleri görmek ve uzmanlarla beraber çalışma olanağı sağlayan otel eğitimleri aynı zamanda bireysel motivasyonu yükseltmektedir.

Kurumların dönemsel ihtiyaçlarını da göz önüne alarak oluşturduğumuz eğitim programlarıyla; yüksek konsantrasyonla bilgilerinizi tazelerken, mevzuat değişikliklerini öğrenebilir ve soru cevap alanlarıyla sorunlarınıza cevap bulabilirsiniz. 

Talepleriniz doğrultusunda; istenilen bölge ve konularda kurumunuza özgü programlar düzenlenmektedir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.