Fazla ve Yersiz Ödemelerin Tespit Edilmesi ve Geri Alınması

  • Fazla ve Yersiz Ödemelerin Tespit Edilmesi ve Geri Alınması

Mevzuatımızda ki hızlı değişim, yargı kararları ile mevzuatın yorumlarının değişmesi ve mevzuatın doğru yorumlanmamış olması nedeniyle belediyelerimiz pek çok alanda yersiz ödemeler yapmak durumunda kalmıştır.

Bu yersiz ödemeler daha çok, belirli tarifelere bağlı olarak yapılan ödemelerdir. İller bankasından, belediye birliklerine, ajanslardan sosyal güvenlik kurumlarına, elektrik ödemelerinden prim ödemelerine kadar pek çok belediye tarafından öteden bu yana yapılmış fazla ve yersiz ödeme bulunmaktadır.

Bu fazla ve yersiz ödemelerin Borçlar Kanununda yer alan hak düşürücü zamanaşımı süresi sonuna kadar giderek tespiti ve geri alınması belediye açısından önemli imkânlar doğuracağı gibi bundan sonra fazla ve yersiz ödeme yapılmasının da önüne geçilecektir.

Fazla ve yersiz ödemeler genel olarak belediyelerin belirli matrahlar üzerinden ayrıldığı paylarda yoğunlaşmaktadır. SGK’ya ödenen ek karşılık primleri, kalkınma ajansı payları, İller Bankası payları, Çeşitli birliklere ödenen birlik payları, işsizlik sigortası primleri, SGK’ya ödenen primler, çevre temizlik vergisi payları, eğlence vergisi payları bunlara örnektir.

Ayrıca, büyükşehir ilçe ayrımlarından kaynaklı kayıplar, birbirinin sorumluluk alanında yürütülen hizmetlerden kaynaklı kayıplar, elektrik, su idaresi gibi idarelerden kaynaklı kayıplar gibi idarelerce çeşitli kurum ve kuruluşlara fazla ve yersiz ödemeler yapılmaktadır.

Bu danışmanlık hizmeti ile fazla ve yersiz ödemelerin tespit edilmesi ve sonrasında geri tahsilatına ilişkin bir süreç haritası üzerinden çözüm önerisi ortaya konulması yapılacaktır.